• Ondergetekende (bij minderjarigheid, ouders of voogd) verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Sportschool Nopbasicgym (www.nopbasicgym.nl) en zich aan de voorwaarden daarin genoemd te zullen houden. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gemeld.

 • Handtekening:                                           Handtekening ouder of verzorger (indien jonger dan 18jr):                                             (De velden voor ondertekening kunt u voor nu leeglaten, wanneer u bij ons aan de balie komt, printen wij dit formulier uit voor ondertekening)
 • Doorlopende Machtiging SEPA Euro-Incasso

 • Naam incassant: Nopbasicgym    Adres incassant: Bouwerskamp 4    Postcode incassant: 8301 AG    Woonplaats incassant: Emmeloord    Incassant ID: NL37RABO 0129097756    Kenmerk machtiging: Lidmaatschap Nopbasicgym   
 • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan sportschool Nopbasicgym om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en om uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van sportschool Nopbasicgym inzake uw lidmaatschap. Het lidmaatschap bedraagt voor leden van 12 t/m 16jr € 18.- pm. Voor leden van 17 t/m 65jr bedraagt het lidmaatschap € 25,50 pm. Bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd zal het lidmaatschap € 18,- pm bedragen. Inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,-

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


 • Handtekening:                                           Plaats:                                           Datum:

  (De velden voor ondertekening kunt u voor nu leeglaten, wanneer u bij ons aan de balie komt, printen wij dit formulier uit voor ondertekening)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.