Privacybeleid

 

Dit is het privacybeleid van Nopbasicgym, gevestigd te Emmeloord en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55634079. Deze privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
 • Als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd, dienst, evenement of activiteit
 • Als het lid onze website/facebook/instagram bezoekt
 • Als het lid in het ledenpartaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult
 • Als er een lidmaatschap word aangevraagd via onze website/papieren inschrijffomulier
 • Als het lid gebruik maakt van ‘meedoenbonnen’ via de ‘meedoenregeling’ van de gemeente NOP
 • Als het lid contact met ons opneemt d.m.v E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

 

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons) gegevens:
 • Naam, adres, e-mailadres, gebrootedatum, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, IBAN
 • Lidmaatschapsnummer
 • Evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden gegeven

 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
 • Lidmaatschap te effectueren
 • Doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
 • E-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur
 • Optimalisatie website/facebook/instagram
 • Verbetering van onze dienstverlening

 

Informatie, wijzigingen, correctie, wissing, overdracht en bezwaar 

U kunt contact opnemen met ons voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Nopbasicgym.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacybeleid genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

Derden

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ledenadministratie pakket.
 • Sportbonden
 • Sponsoren
 • Belastingdienst
 • Accountant

 

Gebruik van foto en/of film

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, facebook pagina en/of Instagram pagina, tenzij u daarentegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Nopbasicgym via onderstaande contactgegevens:

 

Nopbasicgym 
Bouwerskamp 3
8301 AE Emmeloord
nopbasicgym@live.nl

 

Wijzigingen privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.